FAQ

Delnica je lastniški vrednostni papir, ki njenemu imetniku (delničarju) praviloma daje pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička (dividende), in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Višina dividende je navadno odvisna od uspešnosti poslovanja delniške družbe, ki je delnice izdala ter od njene politike izplačevanja dividend, o višini dividende pa odločajo lastniki družbe na skupščini.

Delnice lahko glasijo na prinosnika ali na ime (prinosniške ali imenske delnice). Glede na pravice, ki izhajajo iz njih so najbolj poznane navadne ali redne delnice ter prednostne delnice, ki zagotavljajo imetnikom še določene prednostne pravice

Medtem ko delnica navadno s seboj prinaša višje tveganje, kot na primer bančni depozit, pa na drugi strani ponuja tudi višje donose. V kolikor gre za delnico, ki kotira na enem izmed organiziranih trgov, je takšen vrednostni papir navadno lažje prodati.

Delnice so lahko uvrščene na enega ali več organiziranih trgov – borz po svetu. Cena delnice se lahko oblikuje na organiziranem trgu (borzi) ali izven njega, na podlagi ponudbe in povpraševanja.

Obveznica je vrednostni papir, s katerim se izdajatelj (dolžnik) zavezuje, da bo kupcu (upniku) obveznice izplačal pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi (kot nagrado za izposojen denar). Obveznice se izdajajo z namenom pridobivanja svežih sredstev oz. novega kapitala. Ker pa si izdajatelj s tem pridobi sredstva in s tem tudi dolg do kupca obveznice, se obveznica smatra za dolžniški in ne lastniški vrednostni papir, kot je na primer delnica. Obveznica je praviloma dolgoročni vrednostni papir, saj se pridobljena sredstva skupaj z obrestmi vračajo po obdobju, ki je daljše od enega leta.

Ker so obresti pri kupovanju obveznic že vnaprej znane za obdobje do vračila sredstev, je varnost naložbe mnogo višja, kot pa pri nakupu (navadnih) delnic. Ker pa sta varnost in donos obratno sorazmerna, nam večja varnost prinaša nižje donose in obratno. Glede na ročnost naložbe, delnica nima omejitev, medtem ko imajo obveznice predpisan rok dospetja (ob izteku mora vlagatelj kupiti nove obveznice, če želi še naprej varčevati).

Nakup delnic se opravi preko spleta, sodelavci podjetja King Consulting opravijo legitimacijo in uredijo spletni vpis in nakup. Za legitimacijo potrebujemo osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list).

Minimalna količina nakupa delnic je 1000 enot.

Izdajatelj obveznice je družba Sun Contracting AG, Landstrasse 15, 9496 Balzers, Lihtenštajn.

Delnico je pred kotacijo na borzi možno prodati s t.i. sekundarno prodajo. Po kotaciji na borzi se prodaja delnico po ustaljenih postopkih borze.

Pri nakupu preko spleta nimate nikakršnih stroškov, prav tako ne potrebujete trgovalnega računa. Imenske delnice se shranijo v registru. Za to dobite direkten dostop do vašega računa v portalu Sun Contracting AG, seveda brez stroškov.

Z nakupom pridobite imenske delnice, ki se vodijo v registru.  Delnice so izstavljene na vaše ime in so točno oštevilčene.

Ni veliko podjetij, ki ponujajo delnice pred kotacijo za nakup manjšim vlagateljem, navadno so kupci institucionalni vlagatelji, ki imajo to prednost.  Predborzno so delnice ocenjene zelo konzervativno, saj za oceno podjetja jamčijo neodvisni revizorji. Podjetje Sun Contracting AG bo do kotacije na borzi v Zürichu znatno povečalo vrednost podjetja in cena delnice bo temu sledila.

Primeri nekaterih podjetij, ki so prav tako kot Sun Contracting, predborzno omogočili nakup delnic:

AirBnB – 130% donos v 7 mesecih, Palantir – 226% donos v 10 mesecih, Snowflake – 331% donos v 10 mesecih.

Stopnjevalna obrestna mera pri obveznici REGISTERED EURO BOND 2024-2043 je naslednja:

• Na začetku 6%
• Po 7 letih 6,5%
• Po 14 letih 7%

Pri enkratni vlogi je minimalni znesek naložbe 1.000 €. V kolikor želi stranka mesečno vplačevati sredstva, je minimalni znesek vplačila 25 €.

Obstaja še možnost enkratnega vplačila z mesečnimi obroki, kjer enkratni polog ni omejen.

Pri nakupu obveznice REGISTERED EURO BOND 2024-2043 potrebujete:

  • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje, ki je izdano po letu 2009),
  • podatek o vašem bančnem računu in
  • elektronski naslov.

Prvi dvig denarja je možen po 5 letih in pol, saj je minimalna doba vlaganja 5 let, prišteti pa je potrebno še 6 mesečni odpovedni rok.

Minimalna doba je 5 let, maksimalno do 20 let. Vedno pa je potrebno upoštevati še 6 mesečni odpovedni rok.

Izdajatelj obveznice je družba Sun Invest AG, s sedežem na naslovu Landstrasse 15, 9496 Balzers, Lihtenštajn.

Glavne dejavnosti družbe Sun Contracting AG in njenih hčerinskih družb vključujejo:  pridobivanje sredstev, gradnja in montaža modulov, financiranje in obratovanje fotovoltaičnih sistemov na podlagi Contracting modela.

Trenutno je vseh elektrarn 350, število pa se še povečuje, saj družba z novo pridobljenim kapitalom nenehno širi svoj obseg delovanja. Elektrarne se večinoma nahajajo v Nemčiji, sosednji Avstriji ter Lihtenštajnu. V Sloveniji se zaenkrat nahajata dve, in sicer v Gornji Radgoni in Cankovi.

Obrestna mera je 6% letno, obresti se izplačujejo kvartalno.

Minimalni znesek naložbe je 1.000 €, obročna vplačila niso možna.

Pri nakupu obveznice CLEAN ENERGY EURO BOND 2024 potrebujete trgovalni račun, odprt pri kateri koli banki.

Izdajatelj obveznice je družba Sun Invest AG, s sedežem na naslovu Landstrasse 15, 9496 Balzers, Lihtenštajn.

Predčasen odstop žal ni možen, po 5 letih se avtomatično izplača 100% nominalnega zneska, obresti pa se izplačujejo kvartalno že tekom celotne dobe.

imate vprašanje?

Pošljite nam mail in odgovorili vam bomo v najkrajšem možem času.

SPLETNO MESTO UPORABLJA PIŠKOTKE ZA ZAGOTOVITEV NAJBOLJŠE IZKUŠNJE NA NAŠI SPLETNI STRANI.