Kaj je Clean Energy Euro Bond 2024?

Vlagajte v tisto, kar prihodnost potrebuje.

6% letna obrestna mera

Clean Energy Euro Bond 2024

Kaj je Clean Energy Euro Bond?

Izdajatelj obveznice Clean Energy Euro Bond 2024 je podjetje Sun Contracting.

Glavne dejavnosti Sun Contracting AG in njenih hčerinskih družb vključujejo: gradnjo in zagotavljanje, montažo, financiranje in obratovanje fotovoltaičnih sistemov na podlagi Contracting modela.

King Consulting razdeli izkupiček od izdaje med družbe skupine Sun Contracting in tako financira širitev proizvodnje trajnostne sončne energije v Evropi.

Fotovoltaika Contracting

Fotovoltaika Contracting je inovativen poslovni model skupine Sun Contracting, pri katerem običajno podjetja dajo svoje velike strešne površine na voljo za delovanje fotovoltaičnega sistema. Družba Sun Contracting krije stroške gradnje, vzdrževanja in servisiranja. Njihovi pogodbeni partnerji oziroma stranke v Contracting obdobju nimajo nobenih stroškov.

Glede na lokacijo fotovoltaičnega sistema se proizvedena električna energija iz sonca porabi neposredno s strani stranke ali pa se jo dovaja v javno omrežje. Sun Contracting AG prejme plačilo za vsako dovedeno kilovatno uro trajnostne sončne energije in tako ustvarja dolgoročne, varne prihodke.

Delovanje Contracting modela je prilagojeno zadevnemu trgu glede na zahteve in pravne pogoje posamezne države. Na tak način Sun Contracting AG doseže trgu prilagodljiv poslovni model in lahko prožno reagira glede na vse bodoče trge in razvoj.

Najem strehe za sončno elektrarno - primer delovanja Sun Contracting (Clean Energy Euro Bond 2023)

Sončna energija: Trajnostni gospodarski čudež

Sončna energija je skupen izraz za vrsto postopkov pridobivanja energije iz sončne svetlobe. S pomočjo kolektorjev se sončno sevanje neposredno pretvarja v električno ali toplotno energijo in tako postane uporabno.

Danes se sončno sevanje večinoma uporablja za proizvodnjo električne energije s pomočjo fotovoltaičnih modulov. Tako omogočamo oskrbo gospodinjstev ob čim manjši obremenitvi z emisijami toplogrednih plinov.

Predvsem fotovoltaika velja za enega najbolj stabilnih rastočih trgov. Od leta 2010 se je letna zmogljivost novo nameščenih fotovoltaičnih sistemov v Evropi skoraj podvojila. Poleg tega zavezujoči podnebni cilji za vse države članice EU obetajo v prihodnosti dodatne večje širitve in razvoj.

Komisija EU je predpisala, da se do leta 2030 emisije CO2 zmanjšajo za 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990. To pomeni, da je potrebno letno na novo namestiti od 10,5 do 14,8 gigavata fotovoltaične zmogljivosti. S tolikšno dodatno nameščeno zmogljivostjo bi bilo približno pet evropskih jedrskih elektrarn odveč.

Do podnebne nevtralnosti vodita dve fazi: prva delna faza traja do leta 2030, druga pa do leta 2050. Na tak način zagotavljamo rast fotovoltaičnega trga tudi v prihodnjih letih.

Zaradi teh dejstev je naložba v obnovljive vire energije, zlasti v sončno energijo, obetavna naložba v trg prihodnosti, kajti vrhunec sončne energije verjetno še kar nekaj časa ne bo dosežen.

Clean Energy Euro Bond 2024 shema
Izdajatelj
Sun Invest AG, Landstrasse 15, 9496 Balzers, LI
Vrsta finančnega instrumenta
Prinosniška obveznica (obveznica / dolžniška obveznost)
Obseg
20.000.000 EUR
Minimalni vpisani znesek
1.000 EUR (obračunane obresti zapadejo po datumu začetne izdaje)
Apoen
1.000 EUR / enota
Rok
5 let, 1. marec 2024 (vključno) do 28. februar 2029 (vključno)
ISIN
DE000A3LUG63
LEI (Sun Invest AG)
529900RFBNL9LC4T6626
Obrestna mera
6 % letno
Datumi plačila obresti
vsakega 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra (od 1. aprila 2024 naprej)
Odkup
100 % nominalnega zneska na dan 1. marca 2029
Predčasni odkup
Za vlagatelje ni možen predčasen odkup
Plačilni zastopnik
Baader Bank Aktiengesellschaft
Načrtovana kotacija na borzi
Münchenska borza

Kdo lahko vlaga v Clean Energy Euro Bond 2024?

Vlaganje z Clean Energy Euro Bond 2024 je primerno za vse, ki verjamejo v trajnostno vlaganje. Primerno je za izkušene vlagatelje in vlagatelje začetnike, ki šele spoznavajo svet naložb. 

Naložba v Clean Energy Euro Bond 2024 je varen in zanesljiv način naložbe, saj vlagate v podjetje, ki stremi v prihodnost in je paradni konj evropskih podjetji v panogi sončne energije v Evropi.

Kaj je Euro Bond 2023-2043 in Clean Energy Euro Bond 2023 obveznica in izračun donostnosti

IZVEDITE VEČ O SONČNIH ELEKTRARNAH​

Sončno energijo proizvajamo na območjih, ki vam sicer ne bi prinesla nobenega dohodka. Izkoristite to finančno prednost in Vaše neizkoriščene, neprivlačne površine naredite donosne.

Zakaj investirati v skupino Sun Contracting?

Trajnostna sončna energija kot gonilo razvoja

Zaradi hitro naraščajočega povpraševanja po energiji in naraščajočih stroškov električne energije postajajo obnovljivi, trajnostni viri energije vse bolj nepogrešljivi.

Naložba v skupino Sun Contracting prispeva k širitvi obnovljivih virov energije in čisti prihodnosti.

Trajnostna opredmetena sredstva

Financiranje načrtovanja in gradnje dejanskih fotovoltaičnih projektov v Evropi pomeni vlaganje v opredmetena sredstva z realno vrednostjo.

Prispevek k boljši prihodnosti

Privlačne naložbene priložnosti aktivno prispevajo k boljši prihodnosti.

Stabilnost in rast

Donosni dobički, doseženi z gospodarskimi procesi znotraj skupine podjetij. Povečana učinkovitost z uporabo številnih sinergij in stalna strukturna optimizacija.

Izkušena vodstvena ekipa in upravljanje

Dolgoletne izkušnje in pridobljeno strokovno znanje na področju fotovoltaike, vodenje projektov in gospodarskega upravljanja podjetji.

VAS ZANIMA VEČ?

Vas zanima več o naložbah in investiranju?  
Prijavite se na naše e-novice, kjer delimo nasvete o alternativnih naložbah v sončno energijo ali nam pošljite povpraševanje!

Pogosta vprašanja in odgovori

Delnica je lastniški vrednostni papir, ki njenemu imetniku (delničarju) praviloma daje pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička (dividende), in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Višina dividende je navadno odvisna od uspešnosti poslovanja delniške družbe, ki je delnice izdala ter od njene politike izplačevanja dividend, o višini dividende pa odločajo lastniki družbe na skupščini.

Delnice lahko glasijo na prinosnika ali na ime (prinosniške ali imenske delnice). Glede na pravice, ki izhajajo iz njih so najbolj poznane navadne ali redne delnice ter prednostne delnice, ki zagotavljajo imetnikom še določene prednostne pravice

Medtem ko delnica navadno s seboj prinaša višje tveganje, kot na primer bančni depozit, pa na drugi strani ponuja tudi višje donose. V kolikor gre za delnico, ki kotira na enem izmed organiziranih trgov, je takšen vrednostni papir navadno lažje prodati.

Delnice so lahko uvrščene na enega ali več organiziranih trgov – borz po svetu. Cena delnice se lahko oblikuje na organiziranem trgu (borzi) ali izven njega, na podlagi ponudbe in povpraševanja.

Obveznica je vrednostni papir, s katerim se izdajatelj (dolžnik) zavezuje, da bo kupcu (upniku) obveznice izplačal pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi (kot nagrado za izposojen denar). Obveznice se izdajajo z namenom pridobivanja svežih sredstev oz. novega kapitala. Ker pa si izdajatelj s tem pridobi sredstva in s tem tudi dolg do kupca obveznice, se obveznica smatra za dolžniški in ne lastniški vrednostni papir, kot je na primer delnica. Obveznica je praviloma dolgoročni vrednostni papir, saj se pridobljena sredstva skupaj z obrestmi vračajo po obdobju, ki je daljše od enega leta.

Ker so obresti pri kupovanju obveznic že vnaprej znane za obdobje do vračila sredstev, je varnost naložbe mnogo višja, kot pa pri nakupu (navadnih) delnic. Ker pa sta varnost in donos obratno sorazmerna, nam večja varnost prinaša nižje donose in obratno. Glede na ročnost naložbe, delnica nima omejitev, medtem ko imajo obveznice predpisan rok dospetja (ob izteku mora vlagatelj kupiti nove obveznice, če želi še naprej varčevati).

Nakup delnic se opravi preko spleta, sodelavci podjetja King Consulting opravijo legitimacijo in uredijo spletni vpis in nakup. Za legitimacijo potrebujemo osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list).

Minimalna količina nakupa delnic je 1000 enot.

Izdajatelj obveznice je družba Sun Contracting AG, Landstrasse 15, 9496 Balzers, Lihtenštajn.

Delnico je pred kotacijo na borzi možno prodati s t.i. sekundarno prodajo. Po kotaciji na borzi se prodaja delnico po ustaljenih postopkih borze.

Pri nakupu preko spleta nimate nikakršnih stroškov, prav tako ne potrebujete trgovalnega računa. Imenske delnice se shranijo v registru. Za to dobite direkten dostop do vašega računa v portalu Sun Contracting AG, seveda brez stroškov.

Z nakupom pridobite imenske delnice, ki se vodijo v registru.  Delnice so izstavljene na vaše ime in so točno oštevilčene.

Ni veliko podjetij, ki ponujajo delnice pred kotacijo za nakup manjšim vlagateljem, navadno so kupci institucionalni vlagatelji, ki imajo to prednost.  Predborzno so delnice ocenjene zelo konzervativno, saj za oceno podjetja jamčijo neodvisni revizorji. Podjetje Sun Contracting AG bo do kotacije na borzi v Zürichu znatno povečalo vrednost podjetja in cena delnice bo temu sledila.

Primeri nekaterih podjetij, ki so prav tako kot Sun Contracting, predborzno omogočili nakup delnic:

AirBnB – 130% donos v 7 mesecih, Palantir – 226% donos v 10 mesecih, Snowflake – 331% donos v 10 mesecih.

Stopnjevalna obrestna mera pri obveznici REGISTERED EURO BOND 2024-2043 je naslednja:

• Na začetku 6%
• Po 7 letih 6,5%
• Po 14 letih 7%

Pri enkratni vlogi je minimalni znesek naložbe 1.000 €. V kolikor želi stranka mesečno vplačevati sredstva, je minimalni znesek vplačila 25 €.

Obstaja še možnost enkratnega vplačila z mesečnimi obroki, kjer enkratni polog ni omejen.

Pri nakupu obveznice REGISTERED EURO BOND 2024-2043 potrebujete:

  • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje, ki je izdano po letu 2009),
  • podatek o vašem bančnem računu in
  • elektronski naslov.

Prvi dvig denarja je možen po 5 letih in pol, saj je minimalna doba vlaganja 5 let, prišteti pa je potrebno še 6 mesečni odpovedni rok.

Minimalna doba je 5 let, maksimalno do 20 let. Vedno pa je potrebno upoštevati še 6 mesečni odpovedni rok.

Izdajatelj obveznice je družba Sun Invest AG, s sedežem na naslovu Landstrasse 15, 9496 Balzers, Lihtenštajn.

Glavne dejavnosti družbe Sun Contracting AG in njenih hčerinskih družb vključujejo:  pridobivanje sredstev, gradnja in montaža modulov, financiranje in obratovanje fotovoltaičnih sistemov na podlagi Contracting modela.

Trenutno je vseh elektrarn 350, število pa se še povečuje, saj družba z novo pridobljenim kapitalom nenehno širi svoj obseg delovanja. Elektrarne se večinoma nahajajo v Nemčiji, sosednji Avstriji ter Lihtenštajnu. V Sloveniji se zaenkrat nahajata dve, in sicer v Gornji Radgoni in Cankovi.

Obrestna mera je 6% letno, obresti se izplačujejo kvartalno.

Minimalni znesek naložbe je 1.000 €, obročna vplačila niso možna.

Pri nakupu obveznice CLEAN ENERGY EURO BOND 2024 potrebujete trgovalni račun, odprt pri kateri koli banki.

Izdajatelj obveznice je družba Sun Invest AG, s sedežem na naslovu Landstrasse 15, 9496 Balzers, Lihtenštajn.

Predčasen odstop žal ni možen, po 5 letih se avtomatično izplača 100% nominalnega zneska, obresti pa se izplačujejo kvartalno že tekom celotne dobe.

imate vprašanje?

Vas zanima več o naložbah in investiranju?

Pišite nam in odgovorili vam bomo v najkrajšem možem času.

PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite biti obveščeni o najnovejših alternativnih naložbah? Prijavite se na naše e-novice in vsak ostanite na tekočem z donosnimi načini naložb!

SPLETNO MESTO UPORABLJA PIŠKOTKE ZA ZAGOTOVITEV NAJBOLJŠE IZKUŠNJE NA NAŠI SPLETNI STRANI.